Woordenbank van de Nederlandse Dialecten
 Wat? 

De Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (WND) is een initiatief van Variaties. Koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal Erfgoed in Vlaanderen. Het initiatief werd ondersteund door subsidies van het Vlaamse Ministerie van Cultuur en de provinciale overheden van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en Zeeland. Het WND brengt in een digitale database de woorden en betekenissen bijeen die opgeslagen liggen in de regionale en lokale dialectwoordenboeken van Nederlandstalig België, Zeeland en Frans-Vlaanderen.

Meer informatie over de Woordenbank kan je bij FAQ vinden.

Andere interessante websites over dialecten kan je bij Links vinden.

 Medewerkers 

Projectleider: Jacques Van Keymeulen
Coördinator: Veronique De Tier
Projectmedewerkers: Veronique De Tier, Silvia Weusten, Steven Delarue en Lien Hellebaut

 Vrijwilligers 

Het is enkel dankzij de grote inzet van vrijwilligers dat dit project tot een goed eind kan worden gebracht. Wij danken de vrijwilligers dan ook hartelijk voor het nalezen en corrigeren van gescande woordenboekpagina's en het toevoegen van vernederlandsingen en vertalingen in de database.


Vrijwilligers:

Jean Adriaens
Hedwig Beliën
Karel Blomme
Chris Blondeel
Jan Bogaerts
Adrien Brysse
Frans Buter
Frans Debrabandere
Luc De Brant
Cyriel De Bruyne
Piet de Buck
Roland De Clercq
Louis De Cock
Rudy De Groote
Johan de Jonge
Eric De Keyser
Etienne De Potter
Roland Desnerck
Jo De Vos
Hugo De Witte
Boudewijn Dhondt
Helga Dhondt
Dialectgenootschap Bacht'n de Kupe
Marc Flamee
Andre Fraats
Guido François
Patrick Geerinck
Robert Goossens
Ton Harmsen
Heemkundige Kring d'Euzie
Heemkundige Kring Diepenbeek
Geertje Jansen
Herman Keirsbilck
Anneke Korevaar
Gilbert Lacaeyse
Myriam Lammertijn
Lieve Leveugele
Eddy Levis
Marc Monbaliu (www.hopinn.be)
Marcel Pieters
Lode Pletinckx
Dirk Raes
Andrea Ringelberg van Veen
Xavier Roelens
Wim Sohier
Jeannick Steleman
Johan Taeldeman
Jackie Thiron
Louis Uyttebroeck
Jean-Pierre Vandenberghe
Ludo van den Broeck
Hein Van den Bulcke
Guido Van der Eecken
Jozef Van der Stappen
Anton van Dorpe
Nele Vanfleteren
Kristof Van Stichelen
Ad Verburg
Corry Verburg
Rinus Willemsen
Zeeuwse Dialect Vereniging


Wil jij graag ook als vrijwilliger aan de Woordenbank werken? Neem dan contact met ons op via Contact.

 Partners 

Info Service Belgium N.V.
Universiteit Gent
Vlaamse Overheid
Provincie West-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Antwerpen
Provincie Vlaams-Brabant
Provincie Limburg
Provincie Zeeland
Delta Zeeland Fond
Sociumi vzw

 Disclaimer 

Alle gebruikers van deze website verbinden er zich toe om de gegevens van de databank enkel voor wetenschappelijke en niet voor commerciële doeleinden te gebruiken. Er mogen geen woordenboeken of gedeelten / selecties van woordenboeken gedownload worden voor commerciële doeleinden.

Wij hebben getracht alle rechthebbenden van de werken op de website te achterhalen en hun toestemming te vragen voor gebruik op www.woordenbank.be en de deelsites daarvan zoals www.zeeuwsewoordenbank.nl. Mocht iemand desondanks menen dat zijn/haar rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken wij hem/haar met ons contact op te nemen.

Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.