Woordenbank van de Nederlandse Dialecten

Elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten: Het eWND brengt in een digitale database de woorden en betekenissen bijeen die opgeslagen liggen in de regionale en lokale dialectwoordenboeken van Nederland.

Woordenboek van de Vlaamse Dialecten: Het e-WVD is de online database van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD), een woordenboekproject dat in 1972 aan de Universiteit Gent werd opgestart en in 2018 werd afgerond. Het WVD verzamelt de dialectwoordenschat uit Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen.

Woordenboek van de Brabantse Dialecten: Het e-WBD is de online database van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD), een woordenboekproject dat van 1967 tot 2005 samengesteld werd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de KU Leuven. Het WBD verzamelt de dialectwoordenschat uit Antwerpen, Vlaams-Brabant en Noord-Brabant.

Woordenboek van de Limburgse Dialecten: Het e-WLD is de online database van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD), een woordenboek project dat van 1983 tot 2008 samengesteld werd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de KU Leuven. Het WLD verzamelt de dialectwoordenschat uit Nederlands Limburg en Belgisch Limburg.

Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten: Het online dialectportaal Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten maakt het mogelijk om meer dan 200.000 Vlaamse, Brabantse en Limburgse dialectwoorden uit respectievelijk het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD), het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD) en het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD) online op te zoeken. Bovendien maakt een geavanceerde kaartapplicatie het mogelijk om de verspreiding van die dialectwoorden te zien op een taalkaart. Die kaarten kunnen vervolgens naar smaak bewerkt worden door de gebruikers.

Woordenboek der Nederlandse taal: Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) is het grootste historische woordenboek ter wereld. Het beschrijft de betekenis en geschiedenis van honderdduizenden woorden uit het geschreven Nederlands van 1500 tot 1976. Het bevat circa 95.000 hoofdtrefwoorden en telt ongeveer 1.700.000 citaten. Het is verbonden met het Oudnederlands Woordenboek, het Vroegmiddelnederlands Woordenboek, het Middelnederlands Woordenboek en het Woordenboek der Friese Taal.

Etymologiebank: De Etymologiebank biedt alle belangrijke etymologische publicaties van het Nederlands op woordniveau aan op één centraal punt, zowel voor geïnteresseerde taalliefhebbers als voor onderzoekers.

Dialectloket: Dialectloket werd ontwikkeld door de dialectologen van de Universiteit Gent om de variatie in de Nederlandse taal te illustreren. Dialecten, tussentaal, Surinaams Nederlands, Afrikaans,… Alles komt aan bod in tal van informatieve teksten, digitale woordenboeken, honderden geluidsfragmenten, boeiende video’s en taalkaarten.

Reeks Nederlandse Dialectatlassen: De Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND) bevat de transcripties van 141 zinnetjes die voor 1.956 plaatsen in het Nederlandse en Friese Taalgebied in het plaatselijke dialect zijn vertaald en door een taalgeleerde fonetisch zijn genoteerd. De onderneming resulteert in een verzameling van meer dan een kwart miljoen dialectische zinnen, die nu voor het eerst digitaal ter beschikking worden gesteld.

Gesproken Corpus van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten: Het Gesproken Corpus van de zuidelijk-Nederlandse Dialecten (GCND) is een taalkundig geannoteerd corpus gebaseerd op een bestaande collectie van dialectopnames uit de jaren 60 en 70. Het corpus voorziet een met het geluid gealigneerde transcriptie in twee lagen, één dichter bij het dialect en één dichter bij de standaardtaal, die voorzien zijn van tags voor part-of-speech-tags en syntaxis. Het doel van het corpus is om grootschalig onderzoek naar bijzonderheden van de zuidelijk-Nederlandse dialecten mogelijk te maken.

Variaties vzw – koepelvereniging voor dialecten en oraal erfgoed: Variaties vzw is een koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed. Deze vzw verenigt de lokale en regionale dialectverenigingen in Vlaanderen en Brussel. Het is de bedoeling om door samenwerking tot een meerwaarde te komen en de dialectologie bekend te maken bij een groot publiek.