Woordenbank van de Nederlandse Dialecten
Meer gegevens over het boek Kaft Titelblad Voorwerk Nawerk Illustratie Extra Volledige PDF
West-Vlaanderen
 

Bogaert, J. & Bogaert, W. (1996). 1001 Maal Izegems. Izegem: Drukkerij Jan Bogaert, 143 p.

 

Clinckemaillie, J. (1996). "Ool koett'n en ool doen". Het dialect van Midden-West-Vlaanderen. Aartrijke: Uitgeverij Emiel Decock, 206 p.

 

De Bo, L. (1873). Westvlaamsch Idioticon. Brugge: Gailliard. Heruitgave door Joseph Samyn: Gent: Siffer, 1890-1892. Herdruk 1970, 1976, 1884: Handzame: Familia et Patria, 1488 p.

 

Debrabandere, F. (1999). Kortrijks Woordenboek. Kortrijk: De leiegouw; Brugge: Van de Wiele, 553 p.

 

Debrabandere, F. (2010). West-Vlaams Zakwoordenboek. Antwerpen: Artus, 145 p.

 

Depraetere, E. e.a. (2007),  Aé's ge dat lui'ë leest teus hoörde hoe da'me wilder klapp'n al de kantn'n van Anzegêm. Klanken, woorden en zegswijzen uit de streek van Anzegem, Kruishoutem, Oudenaarde, Waregem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zwevegem (Moen, Heestert, Otegem), en verder tot in ... Deerlijk, Zulte, Aarsele, Ruiselede ... Anzegem: Davidsfonds.

 

Desnerck, R. (1972). Oostends Woordenboek. Handzame, [eigen uitgave auteur]. Vierde, uitgebreide herdruk: 2007, 575 p.

 

Hessel, R. & Verkeyn, M. (2003). Van buuketetjes en ruggevintjes: het dialect van rond Torhout. Torhout: Vriendenkring Kunst Houtland, 158 p.

 

Vanden Bulcke, H. (1999). Woordenboek van het Deizels. Dadizele: Heemkundige Kring Dadingisila, 269 p.

Oost-Vlaanderen
 

Bijl, P. (2005). Het Leedse dialect. Lede, [eigen uitgave auteur].

 

Buys, J. (2006). Baasroods Dialect. Heemkring Baceroth.

 

De Beule, R. & Van Malderen K. (2004). De gruete Zilsen dieksjonneier: een verzameling Zeelse woorden en idiomen, een Bargoense woordenlijst. Zele, Aa lank aa. 

 

De Bruyne, C. & Bauwens, F. (1998). Den Dikken Baens. Diksjonèer van de Bèerlerse Sprouk. Berlare: Heem- en Oudheidkundige Kring, 261 p.

 

De Cock, L. (2010). Van ... Achterwoeërèsse tot ... Zwiesjke. Een boek over de dialecten van Moerbeke en Viane (Geraardsbergen). Viane, [eigen uitgave auteur]. 

 

De Pauw, T. & Wille, E. (2013). Dialectwoordenboek Zuidwest-Meetjesland en omstreken. Aalter: Erik Wille.

 

De Ridder, E. Het Groot Woordenboek der Aalsterse taal - de woordenschat van de "Oilsjterse" moedertaal en haar aanverwanten. Aalst.

 

 

 

De Tier, V. & Hoste J. (2018). Woordenboek van de Zingemse dialecten: dialectwoorden uit Huise, Ouwegem en Zingem. Drongen: Skribis, 217p. 

 

De Weghe, A, (2006). Bijdragen over Eereghem: dialectwoorden. Heemkundige Kring Iddergem

 

 

Dierickx, G., & Lambrecht, A. (n.d). Dendermonde : volkstaal, typen, bijnamen. Dendermonde: De Hauwere-Huau.

 

Heemkundige Kring Erpe (s.d.), Ewa woordekes in ons dialect (s.d).

 

Joos, A. (1900). Waasch Idioticon. Gent/St-Niklaas: Siffer/Strijbol. 843 p.

 

Lievevrouw-Coopman, L. (1950-1952). Gents woordenboek. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Reeks VI, nr. 68. Gent: Erasmus. Herdruk: Gent: Broers, 1974, 1843 p.

 

Louies, J. (1988, 2005), Oilsjtersen Diksjoneir. Aalst, De Vrije Meningsuiting. Tweede, vermeerderde druk: Aalst, Katanga. 

 

Taeldeman, J. (2011). Woordenboek van de Oosterzeelse Dialecten. Gent: Nevelland Graphics, 300 p.

 

Teirlinck, I. (1908-1924), Zuid-Oost-Vlaandersch Idioticon. Gent: A. Siffer, Herdruk: Handzame, Familia et Patria, 1986.

 

Tilley, J. (1997). Oep sèm Biggenaats : woordenlijst Buggenhouts dialect. Buggenhout: Ter Palen.

 

Van den Broecke, M. (2016). Het Merelbeeks woord. De mooiste Merelbeekse dialectwoorden verzameld in één werk. op: Het Merelbeeks woord (google.com)

 

Van der Eecken, G. (2007), Woordenboek van het Schellebels Dialect. Met Heemkundige aantekeningen. Schellebelle, Heemkring Schellebelle.

 

Van der Speeten, J. & Praet P. (red.) (2006), Azoeë gezeid. Een inleiding tot het Okegemse dialect. Okegem, [eigen uitgave auteur].

 

Werkgroep Geschiedenis Grembergen. Grembeirgsen Diksjonnair. Grembergen.

 

Werkgroep Het Ninoofs Dialectwoordenboek (2000). Algemieën Bekoest Nienofs. Ninove, Stedelijke Cultuurraad. 

 

Windey, L. (2012). Groot dialectenboek van Moes - Kastel - Ham en Zog : woorden, gezegden en uitdrukkingen in het dialect, vertaald naar het Nederlands : het A B C van de Moese touel. S.l.: s.n.

Vlaams Brabant
 

Bonroy, F. (2005). Hoe lang nog... Diest: Diestse Gidsenbond, 320 p.

 

Brussels Lexicon

 

 

Claes, D. (1904). Bijvoegsel aan de Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon. Gent: Siffer, 289 p.

 

Goemans, L. (1936-1954). Leuvensch Taaleigen-Woordenboek. Tongeren: Michiels, 483 p.

 

Peetermans, F. (1995), Guuks, dialectstudie van de Gooikse (een Pajottenlandse) omgangstaal.Gooik, Gooikse Heemkundige Kring - Peetermans, F. (2002), Guuëks 2. Dialectstudie van een Pajottenlandse omgangstaal.

 

Pletinckx, L. (2003). Het woordenboek van het Asses, Asse: Koninklijke Heemkring Ascania, 832 p.

 

Swillen, A. (2001). Wélle Klappe Tins - 'n speise và diksionèèr. Tienen: Kommetéét va Pikke Stijkès, 205 p.

 

Tuerlinckx, J.F. (1886), Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon. Gent, Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde

Antwerpen
 

Burchts dialect voor W.O.II

manuscript van R. Vanden Berghe (donatie) 

 

Cools, K. (2009, 2010), Vergeelde woorden. Een etymologisch woordenboek of Het Geels diksjonèrke. Geel, MGraphics. Herziene druk 2010.

 

Cornelissen, J. (1936, 1938, 1939). Idioticon van het Antwerpsch Dialect - Bijvoegsel. Turnhout: Drukkerij J. van Mierlo-Proost, 311 + 316 + 256 p.

 

Cornelissen P.J., & Vervliet J.B. (1906). Idioticon van het Antwerpsch Dialect (Stad Antwerpen en Antwerpsche Kempen) - Aanhangsel. Gent: Siffer, p. 1515-2272.

 

Cornelissen P.J., & Vervliet J.B. (1899-1903). Idioticon van het Antwerpsch Dialect (Stad Antwerpen en Antwerpsche Kempen). Gent: Siffer, 1514 p.

 

Diddens, H. (1999). Woordenboek van het Mechels Dialect - Een poging tot inventarisatie van het taalmateriaal en typisch taalgebruik. Mechelen: v.z.w. Mechelen 2000+. 

 

Patteet, R. (2004). Het dialect van Heist en zijn omgeving: ons dialect in een hoorn van overvloed. Heist-op-den-Berg: Koninklijke Heemkring de Swane, 678 p.

 

Van Gelder, W. (1985). Kak van Maria : 1500 Lierse woorden en uitdrukkingen. Boechout: Van Gelder.

 

Van Gelder, W. (1985). Zweus : 2000 Lierse woorden en uitdrukkingen. Boechout: Van Gelder.

Limburg
 

Castermans, J. e.a. (2000). Diepenbeeks. Eigenwoordig en eigenzinnig. Diepenbeek: Heemkundige Kring Diepenbeek, 437 p.

 

Kees T. & Colson M. (2018). De Groeëte Mëzeikër Diksjënaer. Maaseik: Stad Maaseik, 1426 p.

 

 

 

Maasen, M. & Goossen J. (1975) Limburgs Idioticon: verzameling dialectwoorden (woordenzangen) van 1885 tot 1902 verschenen in het tijdschrift 't Daghet in het Oosten , Tongeren: Michiels, 299 p.

 

Rutten, A. (1890), Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon. Antwerpen, Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde; Boucherij. Rutten, A. (1904), Bijvoegsel aan de Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon. Antwerpen,Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde; Boucherij.

Zeeland
 

Fraanje, K., Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek. (2003). Woordenboek der Zeeuwse Dialecten - Supplement. Krabbendijke: Van Velzen B.V., 397 p.

 

Ghijsen, H. Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek (1964). Woordenboek der Zeeuwse Dialecten. Den Haag: Van Goor Zonen, 1232 p.

Frans-Vlaanderen
 

Moeyaert, C. e.a. (2005). Woordenboek van het Frans-Vlaams. Dictionnaire du flamand de France. Davidsfonds, Leuven, 340 p.